תקנון

לקוחות יקרים!

ברוכים הבאים לחנות האינטרנט של  "דוד דה בסט"  (להלן “החברה”). הלקוחות הם הדבר החשוב ביותר בעבורנו, ולכן, לפני הכול חשוב לנו שתהיו מרוצים. עם זאת, קיימים כללים ונוהגים המוכתבים לנו ע”י הספקים והיצרנים איתם אנו עובדים. 
לכן, אנא קראו תקנון זה בקפידה יתרה לפני ביצוע ההזמנה, ביצוע הזמנה מהווה את הסכמתכם המלאה לתנאים הכלולים בו.
על תקנון זה יחלו חוקים של מדינת ישראל, סמכות שיפוטית הבלעדית תינתן לבתי משפט במחוז מרכז בלבד.

רכישת מוצרים באתר ניתנים אך ורק למי שמלאו לו 18 שנים.

1. מועדי אספקת מוצרים

זמני אספקת מוצרים רשומים בתוכן המוצר בכל דף עסקה. אנא וודאו זמן אספקה לפני הרכישה. החברה תספק את הריהוט לפי הזמנים בדף המוצר אך לא יותר מ 90 ימי עסקים ממועד ההזמנה. יובהר כי הריהוט מוזמן מיצרן בחו”ל ובמקרה בו יחולו עיכובים באספקת המוצרים בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה והחברה לא יכלה למנוע אותן, תינתן לחברה אפשרות לשווקם ללקוחות בתוך פרק זמן נוסף בן 10 ימי עסקים. אם הריהוט לא סופק לאחר תום מועד זה, יהיו הלקוחות רשאים לבטל את ההזמנה. ולקבל את מלוא כספם חזרה.

2. שירות לקוחות

מועדי אספקה למוצר רשומים בדף כל מוצר ומתייחסים למוצר הספציפי כך שניתן להתעדכן בזמני האספקה טרם ביצוע הרכישה.
היה והמוצר במלאי ומוכן לאספקה,ייתכן ויגיע לפני זמן האספקה שצויין באתר.
ניתן לפנות אלינו במייל ולקבל מענה עד 3 ימי עסקים, כתובת המייל של שירות הלקוחות הינו- dbestcenter@walla.co.il
בכל פנייה לשירות הלקוחות (באימייל) יש להצטייד במספר הזמנה,שם האתר בו בוצעה הרכישה,שמכם המלא וטלפון על מנת לייעל את הטיפול.

3. ביטול עסקת מכר מרחוק (אינטרנט, טלפון, פקס)

  • ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, על פי חוק הגנת הצרכן משנת 1981. הביטול ייעשה אר ורק בהודעה שתישלח  באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החברה.
  • בעת ביטול עקב פגם או אי התאמה להזמנה- החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה, החברה תשיב לצרכן את מלוא הכסף  ששילם (ללא דמי ביטול) הכסף יושב לצרכן תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול וקבלת המוצר במשרדנו.
  • בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה להזמנה -החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן, הכסף ששילם הצרכן יושב  לו במלואו (ללא דמי ביטול) בניכוי דמי משלוח.
  • סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל עסקה של רכישת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.

4. הובלת ריהוט

  • הלקוחות יישאו, בנוסף לתשלום עבור הריהוט, גם בעלות הובלתו על ידי החברה, לפי המחירים המפורסמים באתר.
  • במקרים בהם ניתן להכניס את הריהוט לבית הלקוחות אך ורק באמצעות מנוף, עלות שכירתו של המנוף תחול על הקונים.
  • בבניינים בהם אין  מעלית, הלקוחות יישאו בתשלום של 50 ₪ לכל קומה נוספת מעל לקומה שלישית.
  • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לריהוט, אם הובל בהובלה מטעם הלקוחות.
  • היה והריהוט הנרכש דורש הרכבה בבית הלקוחות, החברה לא תהיה אחראית לכל פגם שייגרם לריהוט, אם הרכבתו לא  תתבצע בידי נציג מוסמך מטעם החברה.
  • התשלום בגין משלוח שליח עם הרכבת המוצר הינו כולל את הרכבתו.

5. איסוף/הובלה על ידי הלקוחות

  • איסוף המוצר על ידי הלקוחות יתבצע מכתובת החנות רח' הרצל 124 רחובות.
  • אם יחליטו הלקוחות לקחת עצמאית את הריהוט מהסניף, באחריותם לפתוח את אריזת המוצר ולבדוק את תקינותו  ושלמותו.
  • החברה לא תישא באחריות לריהוט שהובל בהובלה עצמית על ידי הלקוחות ונגרמו לו בעת ההובלה, למעט נזקים שיוכח  שנגרמו בעת ייצור המוצר.

6. אחריות לגבי ריהוט

  • החברה אחראית לריהוט ששווק והובל על ידה ו/או על ידי מי מטעמה למשך 12 חודשים בלבד מהמועד שבו הוא שווק לבית  הלקוחות, ובצירוף חשבונית מס או טופס הזמנה, המעידים על רכישתו מהחברה.
  • חתימת הלקוחות על גבי תעודת המשלוח ביום קבלת הריהוט מהווה את הסכמתם כי קיבלו את הריהוט בשלמות.
  • החברה לא תישא באחריות אם נגרם נזק לריהוט עקב הרכבה לא נכונה שבוצעה על ידי הלקוח ו/או שימוש בלתי סביר בו.
  • האחריות תינתן לריהוט שנמצא בכתובת המפורטת בטופס ההזמנה בלבד.
  • הלקוחות יישאו בעלות הובלת הריהוט למחסני החברה לשם תיקונו.
  • החברה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בנוגע לבקשה להחלפת מוצר או לתיקונו בשל פגמים שהתגלו בתקופת  האחריות.
  • מובהר כי האחריות אינה כוללת את אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: שברים כתוצאה משימוש לא נכון, קרעים לרבות  קרעים ו/או שברים בידיות הספות  שנגרמו בשל רשלנות הצרכן ו/או שימוש ו/או ניקוי בניגוד להוראות היצרן ו/או בשל נזק מכוון שנגרם על ידי הצרכן, תפרים שנפרמו עקב מתיחה בעור, סדקים בעור כתוצאה מחשיפה יתר על המידה לשמש.
  • לא תינתן אחראיות בעת הובלה/הרכבה עצמית על ידי הלקוח.

7. פרטיות וסודיות

חברת "דוד דה בסט" לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט חברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:

  • אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר
  • לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני או בכל אמצעי אחר כגון קטלוג
  • בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר
  • אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם "דוד דה בסט" או מי מטעמה
  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין "דוד דה בסט"
  • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב-"דוד דה בסט" או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות "דוד דה בסט" והחברות המציעות
  • אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

 

8. אחריות לשאר המוצרים

אחריות לשאר המוצרים יינתן לפי הוראות ותנאים של יבואני המוצרים.


logo בניית אתרים